Last minute zájezdy Letenky Rusko další země

Rusko

Úvod do Ruska

Nesmírně rozlehlé území Ruska tvoří čtyři základní přírodní celky. V evropské části, kde je historické jádro ruského národa, se rozkládá hustě osídlená, úrodná Východoevropská rovina, jejíž východní hranicí je pohoří Ural, geografické rozhraní Evropy a Asie. Východně od Uralu leží plochá, nízká, bažinatá a hlubokými lesy porostlá Západosibiřská nížina, která je osídlena jen řídce. Její východní hranicí je široké údolí veletoku Jeniseje. Za ním dál na východ se rozkládá hornatá Středosibiřská plošina, k níž na jihu přiléhají pohoří Sajany, Altaj a bajkalské hory. Další sibiřský veletok Lena ukončuje tuto část Sibiře a dál na východ až k Tichému oceánu se rozkládá ruský Dálný východ.

Od východu na západ 10 000 km

Rusko zabírá přibližně jednu devítinu celkové plochy světové souše a od východu na západ měří 10 000 km, což je přibližně vzdálenost mezi Prahou a Johannesburgem. Ačkoli daleko na východě i na jihozápadě země se vypínají hory, tak převažujícím rysem ruské krajiny jsou obrovské a takřka monotónní pláně. Dále k jihu se táhne široký věnec jehličnatých lesů a ještě dále na jih se rozprostírá step, což jsou pastviny, které zejména na západ od Uralu byly přeměněny na zemědělskou půdu. Dvě nejúrodnější oblasti představuje střední Rusko a kraj mezi Černým mořem a Kavkazem.

Bitvy za 2. světové války

Hospodářským srdcem země je Moskva a její okolí. Tato rozsáhlá vnitrozemská oblast byla cílem opakovaných nájezdů Vikingů v 9. století. V Rusku se také odehrály jedny z nejkrutějších bitev 2. světové války, kdy zde v boji proti Němcům padlo na 20 milionů vojáků i civilistů. Rusko po staletí usiluje o rozšiřování svého území ve snaze zajistit si bezpečnější přirozené hranice a přístup k moři. Tak se stalo, že zejména se vznikem Sovětského svazu pohltilo mnoho neruských národů. Po jeho rozpadu tvoří Rusové přes 80% obyvatelstva. Rusko je jednou ze světových velmocí také proto, že zdědilo většinu jaderného potenciálu bývalého Sovětského svazu i značnou část technologií výzkumu a vývoje družic. Ruské ozbrojené síly, letectvo a námořnictvo zemi umožňují ovlivňovat události jak v celosvětovém měřítku, tak v blízkosti vlastních hranic. Rusko také vlastní obrovské bohatství ve formě nerostů a fosilních paliv, které je soustředěno především na Sibiři a východně od Uralu. Jejich využití však ztěžuje nesnadný přístup a nákladná doprava. Většina architektonicky význačných starobylých měst leží především na západě země. Příkladem takového města je Petrohrad. Dědictvím komunistických časů je i přílišné využívání řek, zejména Volhy, k zavlažování a průmyslovým účelům. Nesnáze působí i nepoddajnost některých neruských národů. Ty se někdy, jak ukazuje příklad Čečenska, uchylují v rámci prosazení svých požadavků na nezávislost na Rusku i k ozbrojenému boji.

To důležité o Rusku

Rozloha: 17 075 400 km2

Počet obyvatel: 147 105 000

Hlavní město: Moskva

Jazyky: ruština, tatarština, jakutština, čuvaština, baškirština, aj.

Měna: ruský rubl

Dnešní tipy na zájezdy do Ruska